Obec Batizovce leží v Popradskej kotline pod Vysokými Tatrami asi 11 km SZ od mesta Poprad na cestnej spojnici Svitu a Tatranskej Polianky.

Chotár obce patrí k najstarším osídleným oblastiam v rámci Slovenska. Archeologické pramene dosvedčujú prítomnosť človeka v staršej dome kamennej, najstarší písomný doklad o obci pochádza z roku 1264. V priebehu stáročí žili v obci viaceré šľachtické rody, z ktorých najvýznamnejší boli Mariášiovci. Ich dedičstvom je pekný kaštieľ v strede obce, v súčasnosti slúžiaci Domovu sociálnych služieb. K významným historickým pamiatkam patria rímsko-katolický kostol so vzácnymi freskami, pravdepodobne zo 14. stor. a evanjelický kostol a.v. z 18. storočia.


Batizovce majú typické podtatranské prírodné prostredie, s množstvom lúk a lesov v okolí. Čistý liečivý vzduch a tiché prostredie sú lákadlom pre mnohých návštevníkov. Okolie ponúka početné možnosti na prechádzky i dlhšie túry, zima s dostatkom snehu je ideálna pre lyžiarov, sánkarov i korčuliarov.


V súčasnosti sú Batizovce modernou obcou s vybudovanou infraštruktúrou, existujúce obchody a reštaurácie v plnej miere uspokoja základné potreby návštevníkov. V obci existuje bohatý kultúrny a spoločenský život s početnými akciami v každej časti roka. Ako najzaujímavejšie spomenieme oslavy Nového roka, fašiangový sprievod obcou, výstavu kraslíc "Gúľaj sa vajíčko", Cykloparádu, či celoobecný beh na lyžiach v nádhernom lesnom prostredí.